THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng dịch vụ cung cấp điện
(05/09/2022 13:54:59)

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng dịch vụ cung cấp điện

Do nhu cầu công tác bảo trì hệ thống lưới điện. Điện lực Thành Phố Vĩnh Long xin thông báo thời gian dự kiến mất điện tại địa bàn P3 vào các ngày như sau:

  • Thứ 7, Ngày 09/07/2022: Từ 07h30 đến 13h00 cúp điện khu vực chợ phường 3, cầu ngang Năm Kỷ, đường Nguyễn Văn Thiệt, Phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Do tính chất đặc thù của công tác trên lưới điện, nên có thể tái lập điện lại sớm hoặc trễ hơn so với dự kiến. Điện lực TPVL trân trọng thông báo đến người dân tại khu vực nêu trên, để tiện sắp xếp sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

Trân trọng thông báo!