THÔNG BÁO V/v phát động cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần V năm 2022
(05/09/2022 13:55:46)

THÔNG BÁO

V/v phát động cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần V năm 2022

 

Căn cứ kế hoạch số: 141 của Sở kế hoạch và đầu tư  ngày 17/01/2022 về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, năm 2022

UBND Phường 3 thông báo một số nội dung đến các tổ chức, cá nhân có ý tưởng tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022, nội dung như sau:

  1. Đối tượng, thành phần

- Thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh không giới hạn độ tuổi, giới tính, trình độ, có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... ưu tiên các ý tưởng, dự án có hướng thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ hộ kinh doanh, cá thể; doanh nghiệp thực hiện các ý tưởng, dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Thí sinh đăng ký dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (không giới hạn thành viên, có trưởng nhóm và phân chia hợp lý vai trò từng thành viên).

  1. Hình thức tổ chức

Cuộc thi tìm kiếm Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần V, năm 2022 chia thành 02 nhóm, cụ thể như sau:

2.1 Nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có ý tưởng mới trong khởi nghiệp, mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

 2.2 Nhóm “Dự án khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có dự án khởi nghiệp đã triển khai và có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2.3 Hình thức thi gồm 2 phần: Vòng sơ khảo và chung kết.

- Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo xét chọn sơ tuyển trên số bài đăng ký dự thi theo tiêu chí quy định.

- Vòng chung kết: Hình thức thi trực tiếp Ban Giám khảo hỏi, đáp, chấm điểm trên ý tưởng, dự án được xét chọn qua vòng sơ khảo.

2.4 Thời gian thực hiện

2.4.1 Vòng sơ khảo:

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 01/8/2022.

- Thời gian chấm thi vòng sơ khảo: Dự kiến từ 15/8/2022 – 30/8/2022.

2.4.2 Vòng chung kết:

- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 30/9/2022.

2.5 Địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi

Huyện Vũng Liêm

2.6 Địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi bằng các hình thức sau:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện, bìa thư ghi rõ “Hồ sơ tham gia Cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần V, năm 2022” gửi về   Địa chỉ: Tỉnh đoàn Vĩnh Long - Số 169, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long  Số 205/5, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  ( Ông Văn Phước Duy – Chuyên viên Ban phong trào Tỉnh đoàn Vĩnh Long , Số điện thoại : 0382.458.181

  ( Ông: Trần Minh Tuấn – Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0772.127.635.

 

Trân trọng thông báo!