THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng dịch vụ cung cấp điện
(05/09/2022 13:57:26)

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng dịch vụ cung cấp điện

Do nhu cầu công tác bảo trì hệ thống lưới điện. Điện lực thành phố Vĩnh Long xin thông báo thời gian dự kiến mất điện tại địa bàn phường 3 vào các ngày như sau:

Thứ năm, Ngày 11/08/2022: Từ 08h00 đến 11h30 cúp điện một phần  khu vực đường Mậu Thân, khóm 1, Phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Thứ sáu, Ngày 12/08/2022: Từ  15h00 đến 17h00 cúp điện khu vực tổ 75, khóm 4, Phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Do tính chất đặc thù của công tác trên lưới điện, nên có thể tái lập điện lại sớm hoặc trễ hơn so với dự kiến. Điện lực TPVL trân trọng thông báo đến người dân tại khu vực nêu trên, để tiện sắp xếp sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

Trân trọng thông báo!