Thông tin liên hệ

Uỷ ban nhân dân phường 3

Địa chỉ: 54 Mậu Thân, Phường 3 TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 02703.823.546

ipv6 ready